Έργα προϋπολογισμού 1,3 εκατ. Ευρώ σε τομείς της 2βάθμιας φροντίδας υγείας και πολιτιστικών υποδομών


 Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, στους τομείς της  δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και των πολιτιστικών υποδομών θα υλοποιηθούν στη Θεσσαλία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα η  Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ.  Καλλιόπη Γερακούδη υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης, στον  Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013,  των εξής έργων:

 -« Προμήθεια και εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια πλήρους μονάδας τομογραφίας τελευταίας τεχνολογίας, η οποία θα αντικαταστήσει τον Μαγνητικό Τομογράφο που προμηθεύθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας το 1996.  Σκοπός του έργου είναι να καλύψει τις σύγχρονες απεικονιστικές ανάγκες του Νοσοκομείου. 

– « Συντήρηση, Προστασία, Προβολή Συλλογής Γιολδάση», προϋπολογισμού 271.600 ευρώ. Μέσα από το προτεινόμενο έργο θα συντηρηθούν και θα αποκατασταθούν σημαντικοί πίνακες ζωγραφικής του Θεσσαλού Ζωγράφου Δημήτρη Γιολδάση που φυλάσσονται στην Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας. Επίσης, θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία επιστημονικά αποδεκτών παραμέτρων προληπτικής συντήρησης, φύλαξης και διατήρησης του συνόλου της συλλογής η οποία έχει δωρηθεί στον Δήμο Καρδίτσας από τους  κληρονόμους του ζωγράφου.

Προηγούμενο άρθρο Απ. Παπατόλιας: Στήριξη των επενδύσεων και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Επόμενο άρθρο Πειραματική κομποστοποίηση στη Λάρισα